2014. jan. 23.

Kultúraquiltek: Egyiptom


                                           Anubisz és a három istenség jele:Anubisz,Ré,Hórusz szeme

Egyiptom: az első számú kedvencem. Vonzódásom még diák koromban, a történelem órákon kezdődőtt.
Igazi boldoság volt, mikor néhány éve sikerült eljutnom ide, a máig megfejtetlen titkok, misztikumok világába..
Mikor Ildi választása Egyiptomra esett , rögtön tudtam, hogy Anubisz, a második lefontosabb istenségük ott lesz képemen. És akkor jöjjön  egy kis leírás:


Az egyiptomiak egyes természeti jelenségekben természetfölötti erőknek a megtestesülését látták, melyet a hieroglif írásban, a művészi ábrázolásokban emberi, állati, növényi vagy akár egy tárgy alakjában mintáztak meg. Egy-egy isten megjelenhetett nemcsak emberi, hanem állati alakban is, sőt nagyon gyakran az emberi testet állatfejjel olvasztották egybe..
Az isteni erők sokféleképpen való megtestesítése mellett az egyiptomi vallás legjellemzőbb részei a napkultusz és a halotti kultusz. Ahogy a földi élet Ré napsugarának köszönhető, úgy a halál utáni továbbélés, a fennmaradás lehetőségét az Ozirisz -hitben található, s ennek része volt a mumifikálás, amivel a test túlvilági életét is biztosítani akarták.Az ókori egyiptomiak istenei a természet láthatatlan erőit testesítették meg. Csak néhányuk visel emberi formát, sok közülük állat (vagy részben ember, részben állat, például madár, rovar, hüllő) alakjában jelenik meg, de ezek inkább elrejtik, mint felfedik igazi természetüket.
Anubisz: Ámon Ré mellett, Anubisz volt az alvilág másik legfontosabb istene.
.Ő volt a titkok őrzője, a sírkamra istene, a halottak útjának sakálfejű megnyitója,.. Ábrázolása sakálfejű ember, vagy fekvő sakál. Gyakran visel uszeh gallért a nyakában., fején olykor a Kettős- koronát.. Fekete színe szimbolikus, a túlvilágra és az újjászületésre utal.
Az ókori egyiptomiak hite szerint az elhunyt lelkének a halál után útra kell indulnia a Duat kísérteties birodalmába. A Duat egyszerre jelenti a csillagok között található, ragyogó másvilágot és a sötét, démonok és szörnyek által benépesített alvilágot, amelyen szűk, csapdákkal teli ösvény húzódik keresztül. Ezen az utazáson  Anubisz játssza a lélek kísérőjének szerepét.
Azt tartották róla, hogy ha rátette kezét a múmiára, akkor varázs révén „Ah”-ba, boldog állapotba, lelki világosságba jutott a halott és ennek az érintésnek a következtében új életre kelt. 

Egyszínű vászonra nyomtattam ki a hieroglifa mintázatot, erre applikálta Anubisz alakját , valamint a  kép jobb oldalára a három istenség jelét:

 Anubisz.   
 Ré Napisten a világ teremtője, az istenek királya. Ábrázolásokon emberalakban, fején ureusz-kígyós napkoronggal, máskor sólyomfejű emberalakban, napkorongot viselve ábrázolták.
Hórusz szeme.
Hórusz az egyik legfontosabb egyiptomi isten A róla alkotott elsődleges elképzelés szerint az ég hatalmas ura. A magasban szárnyaló sólyom megtestesítője. Az egész eget átfogó madár szemei a hold és a nap, szárnyai átölelik az egész földet. A Hórusz szeme szimbólum az egyiptomiaknál a megújulás jelképe volt. A Hórusz-szeme nyakláncot a múmiák azon részére tették, ahol a belső szerveit kiszedték.